Tuesday, 6 December 2011

Sistem Fail Kelas Pemulihan Khas

 

01 . FAIL INDUK

Kandungan
a. Surat – surat Perhubungan Luar / Dalaman
b. Carta Organisasi Kurikulum & Panitia
c. Jawatankuasa Panitia
d. Pekeliling – pekeliling Ikhtisas (contoh : PP Ikh . Bil 4 /96)

02 . FAIL SUKATAN PELAJARAN

Kandungan
a. Sukatan Pelajaran Kelas Pemulihan Khas
b. Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas
c. Rancangan Pelajaran Tahunan
d. Senarai Bahan Bantu Mengajar & Kedudukannya

03 . FAIL MESYUARAT

Kandungan
a. Surat – surat panggilan mesyuarat peringkat sekolah
b. Buku Minit mesyuarat panitia (sekurang – kurangnya 3 X setahun)

04. FAIL PROGRAM KECEMERLANGAN

Kandungan
a. Program Developmental dan Rutin
b. Laporan - laporan program

05 . FAIL ANALISIS IPP2M

Kandungan
a. Analisis IPP2M

06 . FAIL PENYELIAAN / PENCERAPAN

Kandungan
a. Guru Besar
b. Guru Penolong kanan

07 . FAIL PEMERIKSAAN HASIL KERJA MURID

Kandungan
a. Jadual Pemeriksaan
b. Instrumen Pemeriksaan

08. FAIL AKTIVITI KOKURIKULUM AKADEMIK

Kandungan
a. Surat Mesyuarat
b. Senarai Aktiviti Tahunan yang dirancang
c. Laporan Aktiviti yang telah dijalankan

09 . FAIL BANK SOALAN

Kandungan
a. Semua set ujian yang digunakan.

10 . FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN

Kandungan
a. Jadual guru Pemulihan
b. Maklumat guru Pemulihan


PANDUAN MENULIS NOMBOR RUJUKAN FAIL

KBA4029 / 06 / 06 / 011 / 01 / ( 01 )

FAIL – FAIL LAIN

Fail peribadi murid )

- Borang Pencalonan murid
- Borang pengumpulan maklumat
- Kaji selidik / borang latar belakang
- Rekod kesihatan

Fail Bahasa Melayu – Individu )

- IIP2M / Saringan
- Ujian Diognastik
- Rekod Pengamatan
- Rekod Pencapaian murid
- Borang skor individu

Fail kerja susulan – individu )

- direkodkan bagi murid-murid yang telah menguasai (sudah mengikuti P&P dalam kelas normal)
- Lawatan
- Inventori
- BBM / ABM
Contoh :Buku – buku , carta , kad – kad dan lain – lain.

No comments:

Post a Comment