ANUGERAH

ANUGERAH DITERIMA :
2006 – ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG
2006 – TEMPAT KEDUA KELAS TANDA ARAS PEMULIHAN KHAS DAERAH   
             KUALA SELANGOR
2007 – ANUGERAH GURU INOVATIF BERKUMPULAN  DAERAH KUALA      
            SELANGOR
2007 – ANUGERAH GURU INOVATIF PARLIMEN  TANJONG KARANG
2008 – ANUGERAH GURU INOVATIF BERKUMPULAN  PERINGKAT NEGERI  
            SELANGOR
2009- ANUGERAH GURU INOVATIF BERKUMPULAN  TEMPAT KE-4
           PERINGKAT KEBANGSAAN
2010 – ANUGERAH KHAS KEPIMPINAN PENGHASILAN  KARYA PARLIMEN  
            TANJONG KARANG